PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

Måste man anmäla om man skrotar bilen i ett annat land?

Om du skrotat din bil eller annat fordon i ett annat EES-land än Sverige måste du anmäla detta till Transportstyrelsen på ditt registreringsbevis. Få reda på mer detaljer i artikeln.

Tänk på att en avregistrering alltid räknas från den dag då anmälan kom in till transportstyrelsen oavsett orsaken till avregistreringen. Är det nu så att du skrotat din bil eller ditt fordon i ett annat EES-land än Sverige så ska detta anmälas till Transportstyrelsen på ditt registreringsbevis. Anmälan ska även innehålla ett skrotningsintyg. Den engelska benämningen är Certificate of Destruction. Ta även en bild på bilens registreringsskyltar och skicka in dessa också (detta görs endast om de inte är förstörda). En och samma regel gäller oavsett om du skrotar bilen i Sverige eller utomlands. Skrota aldrig i naturen, på en allmän plats eller på egen mark. Hittar du en sådan bil måste den anmälas till kommunen. Det är en regel i Sverige. Bilskrotning ska ske med hjälp av en auktoriserad bilskrotare eller genom avlämning till ett mottagarställe.

Vad ska skrotningsintyget innehålla?

Ett skrotningsintyg ska innehålla följande information:

  • Bilskrotarens namn, adress, underskrift och organisationsnummer
  • Namn och adress till tillståndsmyndigheten som har tilldelat bilskrotaren en auktorisation att skrota bilen
  • Datum för när skrotningsintyget utfärdats.
  • Bilens registreringsnummer, märke, modell och identifieringsnummer.
  • Ägarens namn, aktuella adress, nationalitet och underskrift.
  • Vid förstörda registreringsskyltar ska detta anges med en förklaring. Om detta saknas, ska skyltarna skickas in till Transportstyrelsen.

Att avregistrera en bil eller fordon betyder att den tas bort permanent från vägtrafikregistret och kan inte användas längre. Vanligaste orsaken till en avregistrering är att bilen har skrotats.

En auktoriserad bilskrotare är en bra lösning

Befinner du dig i Sverige och du måste skrota din bil kan du söka dig till en auktoriserad bilskrotare som sköter hela processen åt dig. Det går även bra att lämna bilen till ett mottagningsställe. Fråga gärna på kommunen vilka mottagningsställen som finns. Det går bra att söka efter sådana på nätet på BIL Swedens webbplats. Om du föredrar en bilskrotare finns ett register över sådana på Sveriges Bilåtervinnares Riksförbunds webbplats. Välj en som finns i din närhet för lätthetens skull. Vid bilens inlämning utfärdar mottagaren ett mottagningsbevis som sedan skickas in till Transportstyrelsen. Beviset fungerar som ett dokument för byte av äganderätten. Den övergår till mottagaren, i det här fallet bilskroten. Anmälningen om en skrotning sker idag oftast digitalt.

30 Mar 2020