PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

När motorn behöver servas

Dieselmotorer utsetts dagligen för mycket slitage och måste servas med jämna mellanrum med åren även renoveraras för att behålla sin prestanda. En välservad och renoverad dieselmotor kan tuffa och gå i många, många år.

Dieselmotorer används förutom på personbilar och lastbilar även inom båtindustrin och industrin. Det kan till exempel röra sig om fritidsbåtar, elverk, färjor, generatorer och stora entreprenadmaskiner.

Efter år att användning är det ofta dags för en motorrenovering av professionella mekaniker. De kan hjälpa till med demontering, installationer och montering. Motorn servas noggrant och slitna delar byts ut. Ta för vana att med jämna mellanrum serva din motor. Det kommer öka motorns livslängd och prestanda avsevärt. Det är du och ingen annan som ansvarar för att motorn är fungerande och välservad vid användning. 

Se över motorn med jämna mellanrum

Det är mycket viktigt att inte slarva med service och renovering av motorer på fordon och maskiner. Det kan annars orsaka driftstopp och till och med göra så att motorn går sönder och inte går att rädda. Det kan leda till katastofer inom färjetrafiken och inom industrin.

Förutom olyckor kostar ett längre driftstopp enorma pengar. Något som troligen hade kunnat förhindrats om man hade servat sin motor kontinuerligt. När det gäller lastbilar är det inte roligt att bli stående vid en ödslig väg ute i ingenstans utan fungerande motor med full last och väntande kunder. 

En motorrenovering sker i olika steg

En grundlig motorrenovering är en invecklad process med många steg som är nödvändig för att öka motorns livslängd och prestanda. Den inleds med en genomgående besiktning och nedmontering av motorn. Detta görs helt enkelt för att kunna se hur det är ställt med motorn. Efter detta tas beslut om passande åtgärder. Sedan planeras hur renoveringen ska gå till. 

Trasiga och slitna delar byts ut och ersätts med nya friska delar av bästa kvalitet. Ibland behövs slipning och renovering av vevaxel, topplock eller motorblock. Annat som görs är diverse felsökningar, balansering eller cylinderborrning.

Motorn töms på olja och diesel och rengörs mycket noggrant. Sedan fylls det på med ny och fräsch olja och och alla delar smörjs för att fungera optimalt. Efter färdig renovering provkörs motorn så systemet körs igenom.

Allt dokumenteras

Alla stegen i renoveringen prickas av från en checklista och allt som gjorts skrivs in i ett serviceprotokoll för kundens skull och för framtida eventuella mekaniker. Det är skönt att veta att motorn är i gott skick och kommer fungera bra framöver.

 

3 May 2019