PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

Vem ansvarar för att avregistrera en bil som ska skrotas?

Det går inte att bortse från fakta hur mycket du än försöker. Din pärla mår inte längre bra och det är dags för sista resan och den går till skroten. Avregistrering och återanvändning. Men hur gör man?

Att många väljer att lämna skrotbilar på sin tomt eller på andra ställen ute i naturen är ett problem. Det är för det första inte lagligt. Om ägaren hittas så kan denne dömas för nedskräpning, vilket inte är en omöjlighet. Ett fordon innehåller diverse obehagligheter såsom miljöfarliga substanser, vätskor och metaller. Den innehåller också delar som kan tas tillvara eller återvinnas på annat sätt. Idag tar allt fler sitt ansvar som bilägare och ser till att den uttjänta dyrgripen istället hamnar på en bilskrot. Som vi ska se finns det en rad fördelar med att göra på det sättet.

Vad händer hos en bilskrot?

När din bil är bortom all räddning och du väljer att ta den till skrotning måste du också ta med dig registreringsbeviset och din legitimation. Du kan inte ta ett fordon till skroten utan att vara bilens ägare. Skulle ägaren inte själv kunna köra dit behöver hen skriva ut en fullmakt. Registreringsbevisets båda delar måste ovillkorligen vara med. När bilen lämnats ska du få ett mottagningsbevis och troligen har ni också gjort upp om någon slags betalning. Den ansvarige på bilskroten ska därefter anmäla till Transportstyrelsen att bilen är skrotad och kommer därefter få en bekräftelse på att bilen avregistrerats. Den gamla bilden av en bilskrot som har något som mest ser ut som en gigantisk hamburgerpress som plattar till fordon stämmer inte helt och hållet längre. Det har heller inte stämt på ett antal år. Bilar innehåller alldeles för mycket värdefulla delar för att någon ska vilja göra metallmos av dem innan man har plockat ur dessa.

Återvinning gynnar alla

När en bil hamnat på bilskroten kommer den att tas isär bit för bit. Miljöfarliga vätskor och substanser separeras och tas om hand. Olika fordon är i olika skick men nästan alla har delar som är värdefulla och oskadda eller iallafall i gott skick. En bilskrot kan vara en guldgruva för den som behöver hitta en särskild bildel till sin äldre bil. Återanvändning är alltid mer miljövänligt än nyproduktion. Många metaller kan återvinnas och användas i nya produkter. När du överlämnar din bil till en bilskrot kommer Transportstyrelsen att avregistrera fordonet. Om du betalat in skatt och försäkring i förskott så återbetalas de oanvända månaderna. Om du vill skrota bilen så tipsar vi denna hemsida: https://www.bilskrottrollhättan.se

19 May 2020