PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

Viktigt hålla garaget städat och rent

Har man ett garage i Stockholm där man tar emot bilar som ska repareras, så är det viktigt att hålla garaget rent och städat. Ska bilarna lagas, är det inte i ett smutsigt garage som de blir reparerade. Inte om det ska bli bra och man ska kunna laga dem på ett noggrant och seriöst sätt. Man kan inte ha ett bilgarage som ser ut hur som helst. Istället kan man behöva lägga garaget på en förvaltning i Stockholm

Har man lämnat sitt bilgarage till en förvaltare så vet man att lokalen blir väl omhändertagen. Det som kan behövas, förutom att man ska städa en lokal, är att man ser till att allt som rör VVS-system fungerar som det ska.

Följande tjänster kan behövas ses över

Anlitar man en firma för förvaltning av ens lokaler kan man få mer än bara städning av lokalerna. Man kan även få:

  • Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
  • Tillsyn och rondering
  • Avläsningar
  • Tillsyn och skötsel av befintliga installationer
  • Nyckelhantering för personalen
  • Besiktningar av fastigheten och marken
  • Teknisk rådgivning
  • Städning, snöskottning, underhåll

När det kommer till underhåll av elektriska system, är det viktigt att anlita någon som som är kunnig inom elektricitet. Det samma gäller ventiler, som i ett bilgarage är mycket viktigt att ventileringen fungerar felfritt.

Anlita ett fastighetsförvaltningsbolag

Det finns fastighetsförvaltningar som tar hand om fastigheter och allt som kan behövas i en sådan. Då tar firman ansvar för att allt sköts om och utan problem. Då får man allt omskött, så att man själv kan fokusera på det egna företaget och de bilar som ska repareras. Har man dessutom anställda, så är man extra ansvarig för att de får en så bra arbetsmiljö som det bara är möjligt. Det kan blir annars mycket arbete som man själv ska lägga på städning, snöskottning, VVS-underhåll, el-underhåll och se över så att inte någon del åsidosätts och faller i glömska.

Det man inte kan kan någon annan

Som tur är, behöver man inte kunna allt. Det går alltid att anlita någon som kan. Som företagare är det inte meningen att man ska kunna allt som har med VVS, elektricitet och teknik att göra. Då är det bra att det finns serviceföretag som erbjuder de slags tjänsterna så att man inte som företagare känner att man måste kunna allt på egen hand. Är det sedan så att man mycket väl behärskar något av alla den tjänster som man kan anlita, så behöver man inte det, utan kan bestämma sig bara för någon del och själv sköta om det som man vill.

11 Nov 2019