PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

Att återanvända bilen

Det ska ju vara miljövänligt allting numera. Barnen är ute och demonstrerar för att de anser att vuxenvärlden har struntat i miljön och har försatt dem i en ohållbar situation. Då är det viktigt att alla vuxna tar ansvar och gör allt som de kan göra för att styra om utvecklingen så att den blir alltmer hållbar för dagens unga. Vad kan man göra? Vad är det som är miljövänligt? Vad är klimatsmart? Skaffa el som drar energi från förnyelsebara källor är det allra viktigaste. Det är energi som tas ur fossilbränslen som släpper ut det mesta av gifterna som skadar miljön. Där är det bilar som går på annat än bensin som är viktigt att vi byter till. Där är elbilar viktiga, men allt beror på hur man skaffar elen till bilen. Om den ändå tas ur energi från fossila källor har det ändå inte gjort världen det minsta bättre alls.

Återanvända och återvinna är dagens melodi

Då bör vi alltså använda oss av källor som är förnyelsebara. Ska elbilarna vara bra måste vi endast använda oss av förnyelsebara källor för vår elförsörjning, så som energikällor från sol, vind och vatten som kan göra våra bilar miljövänliga. Eller om vi anävnder oss av bilar och bussar som går på biobränsle så ser vi till att utsläppen inte är miljöskadliga. Här är det mycket viktigare än att bara skaffa oss elbilar och inte tänka på de konsekvenserna för miljön. Vi kan inte bara gasa på och inte tänka efter längre. Vi måste tänka längre än vad näsan är lång och se vilka de olika alternativen ger för effekter på miljön. Tillverkningen av bilarna är lika illa som att köra med bilarna. Då är en återanvändning av bilarna bättre än att köpa nya bilar från fabriker som använder sig av fossila bränslen till sin produktion.

Återanvänd bilen och köp nästan nytt

Vi måste se till att återanvända och återvinna i stället för att bara köpa nytt hela tiden. Det sägs också att vi måste räkna på annat sätt i framtiden och inte bara räkna med tillväxt. Tillväxten måste stå tillbaka för de vinster för miljön som vi kan få fram. Endast då kan vi bromsa den farliga utvecklingen som vi ser just nu. Ska barnen få igenom sin vilja att få till en bättre värld som är hållbar för miljarder år till, måste vi som nu är vuxna se till att det finns alternativ.

6 May 2019