PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

Gå intensivkurs vid kökort

Det har blivit alltmer populärt att ta en intensivkurs när det är dags att ta sitt körkort. Varför göra något som tar lång tid när man kan göra något på kort tid? En intensivkurs gör också att man tar till sig kunskapen på ett bättre sätt än under lång tid. Får man höra något som är nytt är det lättare att ta till sig det om det sker intensivt under kort tid. Framför allt när det kommer till att ta ett körkort eftersom det både är teoretisk kunskap som ska till, och den praktiska biten som ska läras in.

Många klarar av den teoretiska biten

Ofta är det den teoretiska delen av körkortet som går att plugga in, men svårare för den praktiska biten. Mycket beror förstås på hur ung man är och hur lätt man har att ta till sig den delen där man ska lära sig ett nytt sätt att tänka och handla. Att köra bil handlar ju i stort sett om att klara av många delar på en och samma gång; simultankapaciteten. Man ska hålla reda på var den egna bilen är, OCH samtidigt var andra bilar finns, var fotgängare och eventuella cyklister rör sig. Dessutom ska man behärska bilens olika funktioner samtidigt. Det är mycket att lära sig, både att klara av att beräkna hastigheter, andras rörelser och hur den egna bilen fungerar.

Provköra innan – en bra start

Oftast är det en fördel om man provkör innan man startar sin utbildning. Att be något äldre syskon, mamma, eller pappa om att få köra med dem, långt ute på landet, på en avlägsen väg är bra. Först måste man lära sig hantera bilen helt enkelt. Hur fungerar den att bromsa, gasa, växla, vända och så vidare. När du väl har börjat förstå hur kopplingen fungerar, kan du lättare ta till dig hur bilen fungerar att backa, parkera och så vidare. Det är många moment som ska behärskas, helt enkelt.

Kan e-sport hjälpa till vid körkort?

Att vara van e-sport-spelare kan eventuellt ha en marginell fördel. Som e-sport-spelare gäller det att hinna på några få sekunder ta till sig hur situationen ser ut, fatta beslut och snabbt trycka på rätt knappar. Det  gäller att vara strategisk och fatta mycket snabba beslut och hinna tänka ut vilka konsekvenserna blir av beslutet du fattar. En del just av att behärska bilkörande, handlar om att snabbt som ögat hinna tänka ut konsekvenserna av sitt beslut och från tanke föra över den till handling.

Är du intresserad av intensivkurs? Läs www.intensivkursstockholm.com för mer information.

8 Dec 2017