PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

Tänk på miljön - skrota bilen i Stockholm

Övergivna bilar kan börja rosta och på sikt läcka miljöfarliga ämnen. Ta ditt ansvar och skrota bilen i Stockholm. På en bilskrot tas varje del på bilen om hand på rätt sätt och återvinns.

Visste du att det är förbjudet att orsaka att ämnen släpps ut som medför eller kan medföra förorening i mark eller vatten? Skrotbilar klassas som farligt avfall tills de tömts på farliga vätskor och komponenter. Du som bilägare har ett ansvar att förvara din bil på ett säkert sätt eller lämna in den för skrotning. Se till att skrota bilen innan den läcker miljöfarliga ämnen. Bilar innehåller batterier, oljor och tungmetaller som bly och kvicksilver. Ofta säger vi bilskrot men egentligen heter det bildemontering. Det senare låter lite finare och beskriver mer vad som händer då det är dags för bilen att få somna in.

Skrota bilen på en auktoriserad bilskrot

Du kanske tänker att en bil som ska skrotas bara knycklas ihop och sedan är problemet löst. Så fungerar det inte alls då en bildemontering kan liknas vid en återvinningsstation. Varje del i bilen sorteras upp och det som går att återanvända säljs och resten återvinns. Väljer du att lämna bilen till en auktoriserad bilskrot kan du vara trygg med att personalen där har rätt kunskaper. De som arbetar där har en stor kärlek till bilar och besitter stor erfarenhet och kunskap. Personalen tar hand om din bil på bästa sätt och ser till att den får en fin begravning.

7 Nov 2021