PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

Varför inte bygga med en säker industriport?

Har man en industri med tillverkning, kan man behöva skyddda det som finns inne i industribyggnaden. Man kan ha både viktigt lager med stöldbegärliga varor, arbetsredskap och andra känsliga material inne i en industrilokal. Många industrilokaler har vakter som patrullerar dygnet runt. Man installerar kameror, men mest i avskräckande syfte. Det gäller både vakterna och kamerorna. De är inte till mycket hjälp om man på industrin verkligen skulle drabbas av inbrott eller stölder. Ska man få fast någon som bryter sig in i industrin, krävs det att någon känner igen den personen även om tjuven har fångats på bild. Det är på samma sätt med vakter. De kommer oftast först efter 5-10 minuter efter att larmet har gått. På den tiden hinner en inbrottstjuv ta sig från platsen.

Industriportar är det enda riktiga skyddet

Det som verkligen skyddar är riktiga skydd för portarna, så som riktiga industriportar. Det måste vara så pass tunga och säkra portar att inrbottstjuvarna inser att det inte är någon idé att försöka sig ens på att komma genom dem. Sedan kan de andra skydden vara sätt att avskräska någon som vill ta sig in. När det kommer till industriportar finns det olika slags portar, och sätt som de öppnas och låses, eller fälls upp och ner. De flesta industriportar går inte ens att öppna eller stänga utan rätt koder eller rätta nycklar.

Beställer man sådana inbrottssäkra industriportar kommer företaget som säljer dem och monterar dem så att de vet att det sker på rätt sätt. Har man inte installerat dem på rätt sätt kan inte garantin gälla, nämligen. Och en felaktig installerad industriport är inget skydd alls.

Olika byggnader kräver olika industriportar

Om lokalen har ett högt tak kräver det en slsags industriport som kan täppa till det ch som har rätta höjden. Behöver man en vertikal port, lyfts porten rakt upp på spåren. I alla höga byggnader rullas porten först upp och sedan inåt.

Om man har ett lutande tak i lokalen kan man installera en lutande industriport som monteras på så sätt att den tar hänsyn till det sluttande taket.  Det finns alltså ett antal varianter på industriportar som tar hänsyn till hur lokalen ser ut.

Få tag i rätt leverantör av industriportar

Känner du inte till någon leverantör av industriportar kan du googla industriport, och sedan skriva in den ort där du behöver industriporten så bör du få träffa på Google. Sedan är det bara att begära offert och låta dem installera den industriport som du behöver.

13 Oct 2018