PAPARAZZICRUISING

ALLT FÖR BILFANTASTER

Vet mer om asfalt – asfaltens historia

Matti och Niila är två pojkar som växer upp i Torneådalens finska Vittula och ser asfaltbilarna komma och asfaltera vägarna i Vittula. Det är inledningen på Mikael Niemis populära bok om uppväxten i Torenådalen och hur det kunde gå när moderniteten flyttade in i finsktalande delen av norra Sverige under 1960-talet. Bilarna som kom med männen, som lade den svarta asfalten på byvägarna i Vittula, symboliserade det moderna när vägarna slutade endast bestå av grus och sand. Med asfalten kunde fler bilar köra mycket snabbare. Asfalten inledde det moderna coh snabba samhället, bort från det gamla bondesamhället där allt gick långsamt. Asfalten innebar att man fick vägar med en plan yta, perfekt för snabba bilar.

Det är asfalt

Asfalt består av sten, som binds samman av bitumen, som är en oljeprodukt. Sten och bitumen värms upp och blandas inuti ett asfaltverk till en asfaltmassa. Den mesta asfalten innehåller ungefär 6 procent bindemedel, resten av asfalten består av sten. Asfalten måste värmas upp för att bitumen och sten ska blandas ordentligt. Det innebär att alla som arbetar med asfalt, arbetar med en het massa. Asfalten är inte på något sätt något "modernt" ämne att arbeta med, snarare tvärtom, har människor ända sedan Gamla Testamentets tid, använt asfalt som bindemedel, men kallades då för "beck" och användes till att täta till exempel den korg som man berättade användes för att lägga Moses i en korg i floden i Egypten. Tjära, som då använde i "beck" fungerade på samma sätt som bitumen till att binda ihop material och täta mot väta.

Naturasfalt

Asfalt förekommer mer eller mindre naturligt i naturen, enligt Wikipedia. Och det finns naturligt i sjöar, till exempel i La Brea asfaltsjö i Trinidad, Lago Bermudaz i Venezuela och några minder sjöar i Los Angeles. De aslfaterade vägar vi har i Sverige påminner inte riktigt om den naturliga asfalt som finns på dessa platser. Snarare består våra asfalterade vägar av flera olika lager med sten, så kallade slitlager. Sllitlagret består av bitumenemulsioner ovanpå under liggande lager av grus.

Lågbullrande asfalt

De senaste asfalterade vägarna har asfalterats med asfalt som dämpar bullret från bilarna. Det har man åstadkommit genom att lägga mer porösa beläggningar, så kallad asfaltbetong. Man har även prövat sig fram med en slags gummiasfalt, som också ska dämpa bullret, som innehåller 2 procent gummi. Asfalt är ett material som kan användas till mycket mer än endast vägar. Privatpersoner kan välja att asfaltera hela eller delar av sin gård. Då får barnen en bra yta att spela fotboll, basket eller tennis på. Läs mer här om asfalt och vad man kan göra med asfalterade gårdar.

14 Aug 2018